Touzimsky Kapital

STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ, INVESTICE

Více o nás

Skupina Touzimsky Kapital byla založena roku 2011 ve švýcarském Zürichu a v Praze. Cílem skupiny Touzimsky Kapital je investovat samostatně nebo společně se soukromými klienty do zajímavých projektů a poskytovat strategické poradenství, a to zejména v souvislosti s navrhovanými či již realizovanými investicemi.

Vedení skupiny Touzimsky Kapital:

Irena Valentová

Irena Valentová, managing partner, je absolventkou oboru Ekonomická statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze, Právnické fakulty Univerzity Karlovy a programu MBA na US Business School of Prague, Rochester Institute of Technology. Její profesní zkušenosti zahrnují kromě jiného dvanáct let práce v oboru private equity pro fondy skupiny Bancroft.

Jan Veverka

Jan Veverka, partner, je absolventem oboru Soudobé dějiny na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Před založením skupiny Touzimsky Kapital pracoval pro společnosti České dráhy a Citigroup.

Jan Pekař

Jan Pekař, partner, je absolventem oboru Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde nyní přednáší v rámci doktorského studia, a programu CFA. Jeho pracovní zkušenosti zahrnují mimo jiné poradenství v oboru management consulting ve společnosti Deloitte.

Ondřej Kurečka

Ondřej Kurečka, hlavní analytik, je absolventem oboru Finance na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Jeho profesní zkušenosti zahrnují mimo jiné působení na analytické pozici v investiční společnosti pojišťovny AXA.

Josef Kristiňák

Josef Kristiňák, ředitel technických projektů, je absolventem oboru Bojová a speciální vozidla Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. Do roku 2017 pracoval pro Ministerstvo obrany České republiky.

Aleš Zázvorka

Aleš Zázvorka, investor, je zakladatelem a majitelem společnosti IBG, přední středoevropské společnosti v oblasti zajištění nesíťové energie.

Poradenství Více

Poradenské služby poskytované skupinou Touzimsky Kapital jsou založeny na kombinaci praktických zkušeností na straně klienta a odborných znalostí na straně našich interních i externích poradců. Mají-li být naše poradenské služby pro klienta užitečné, nabízíme klientovi (a od klienta očekáváme):

  • Jasné zadání
  • Realistická očekávání
  • Otevřenou komunikaci

Poradenské služby, které poskytuje skupina Touzimsky Kapital, se soustředí především na formulaci strategie odpovídající konkrétní situaci. Vyvážené užití interních znalostí a externích informací umožňuje přinášet strategické návrhy, které Vám pomohou přijmout lepší strategická rozhodnutí. Oblasti, ve kterých disponujeme odbornou kompetencí, zahrnují kromě strategických rozhodnutí také finanční řízení a efektivní public relations.

Investice Více

Investiční příležitosti posuzujeme jak samostatně, tak ve spolupráci s našimi klienty. Zvláště se zajímáme o podniky v České republice a na Slovensku s obratem od 100 do 1 000 mil. Kč ročně, s jasnou perspektivou dalšího růstu a schopným manažmentem. Nemáme výraznou preferenci, pokud jde o obor činnosti.

Skupina Touzimsky Kapital je připravena posoudit jakoukoli investiční příležitost, kterou se nám rozhodnete předložit. Přesto bychom se rádi při zvažování kapitálového vstupu soustředili na takové příležitosti, které se vyznačují alespoň jedním ze tří následujících rysů:

  • Rodinné či malé podniky (SME) poskytující tradiční hmotné produkty a služby domácnostem i podnikatelům. Změna charakteru podniku z rodinné firmy na podnik vlastněný a řízený finančním investorem může vést k významným změnám, přesto však věříme, že existují hodnoty, které přetrvávají dlouhou dobu, a jsme proto připraveni takové “rodinné dědictví” podpořit.
  • Podniky zabývající se nejrůznějšími aspekty médií a komunikace. Jsme přesvědčeni, že evoluční i revoluční změny v životě jsou založeny v zásadě na komunikaci mezi lidmi. Komunikační strategie a vytváření sítí vztahů jsou zároveň součástí našeho přístupu ke klientovi při poskytování poradenských služeb, a proto jsme si jisti, že umíme správně posoudit a řídit mediální a komunikační podniky.
  • Nové technologie a inovativní přístupy k různým stránkám podnikání. Život je “neustálá změna”, bez inovativních způsobů řízení a bez technologických průlomů by život musel zaniknout. Proto jsme připraveni posoudit investiční příležitosti, které se vyznačují inovativním přístupem k různým aspektům podnikání: od přístupu k zákazníkovi, přes marketing produktu po technologie, řízení nebo systémy IT, včetně internetových projektů.

Skupina Touzimsky Kapital je připravena být aktivním investorem v každém slova smyslu. Ve společnosti přebereme nejen vlastnický podíl, ale také podíl na řízení. Společně s původním nebo s novým manažerským týmem jsme připraveni podílet se na identifikaci, vyhodnocení a případně i zajištění financování všech příležitostí k dalšímu rozvoji získané společnosti.

Majetkové
účasti Více

Společnosti, v nichž skupina Touzimsky Kapital disponuje podstatným či rozhodujícím vlivem, dosáhly v roce 2018 v souhrnu obratu přesahujícího 30 mld. Kč a vygenerovaly provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši téměř 500 mil. Kč. Firmy ve skupině zaměstnávají více než 1200 odborníků.


Touzimsky Property

Majetkové účasti skupiny Touzimsky Kapital:


Bigboard a naše majetková účast

Big Board Praha a.s. je největší česká společnost působící v oboru outdorové reklamy.

Pocket Virtuality a naše majetková účast

Pocket Virtuality je start-up zaměřený na vývoj sofistikovaných řešení pro VR/AR. Hlavním cílem jsou aplikace typu klient – server určené pro průmysl a zdravotnictví.

Kiwi.com a naše majetková účast

Start-up Kiwi.com je inovativní internetový vyhledávač leteckých spojení a on-line prodejce letenek.

Unigeo a naše majetková účast Unigeo a.s. je společnost s více jak šedasátiletou tradicí, dodavatel speciálních geologických a geofyzikálních prací pro stavebnictví a ochranu životního prostředí, zabývá se také těžbou ropy a plynu.

Historie majetkových účastí:


Kiwi.com a naše majetková účast

Částečný exit 6/2019

Start-up Kiwi.com je inovativní internetový vyhledávač leteckých spojení a on-line prodejce letenek.

SmartSoftware a naše majetková účast

Exit 8/2019

Smart software s.r.o. je ryze česká společnost, která se kromě vývoje vlastního pokladních systémů SmartPOS a Markeeta zabývá systémovou integrací, implementací „chytrých" informačních systémů a vývojem specializovaných softwarových prostředků.

Komentáře Více

14.7.2017

Kdo se stane nejmocnějším centrálním bankéřem?

Otázka, jak změní nový americký prezident Donald Trump fungování a personální obsazení Federálního rezervního systému, se mezi ekonomickou veřejností řeší již od loňského listopadu. Z mnoha signálů pak bylo zřejmé, že současná „šéfka“ Fedu a vůbec první žena v čele této instituce v její více než stoleté historii Janet Yellenová není zrovna Trumpovou favoritkou. Podle mnohých signálů se zdá být téměř jistotou, že nejmocnější centrální banka světa bude mít příští rok novou hlavní tvář a Yellenová tak ve funkci skončí po pouhých čtyřech letech. Její předchůdce Bernanke přitom vydržel dvojnásobek času, Alan Greenspan před ním dokonce více než 18 let. Manželka světoznámého ekonoma George Akerlofa vedla Fed v době, kdy po dlouhých devíti letech poprvé došlo ke zvýšení úrokových sazeb z úrovně tzv. „technické nuly“, na níž se pohybovaly od finanční krize. Další pozůstatek finanční krize – na 4,5 bilionu USD nabobtnalá rozvaha americké centrální banky pravděpodobně zůstane k vyřešení pro jejího nástupce. O způsobu a tempu snižování bilance se sice na zasedáních amerických centrálních bankéřů diskutuje již nyní. K definitivnímu rozhodnutí však pravděpodobně dojde až v příštím roce, tedy již s novým předsedou. A kdo jím bude? Za nejžhavějšího kandidáta je považován Gary Cohn, současný šéf Trumpových ekonomických poradců. Ten je pověřen výběrem nejvhodnějšího kandidáta pro funkci nejmocnějšího centrálního bankéře světa. Obecně se však očekává, že se jím nakonec stane sám. Cohn má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru na Wall Street, ještě donedávna tvořil s Lloydem Blankfeinem šéfovský tandem v bance Goldman Sachs. Dále by se tak upevnila až mýtická vazba mezi touto bankou a americkou administrativou, kterou momentálně potvrzuje také Steven Mnuchin na pozici ministra financí. S Cohnem ve vedení Fedu by se pak dalo očekávat pokračování či dokonce zvýraznění trendu preference podpory finančního sektoru nad ostatními sektory ekonomiky.

Spolupracujeme Více

Česko-izraelská obchodní komora

Mezinárodní obchodní komora Česká republika

Nadační fond speciálních sil

Kontakty Více

  • Touzimsky Kapital Holding, a.s., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1