Touzimsky Kapital

STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ, INVESTICE

Více o nás

Skupina Touzimsky Kapital byla založena roku 2011 ve švýcarském Zürichu a v Praze. Cílem skupiny Touzimsky Kapital je investovat samostatně nebo společně se soukromými klienty do zajímavých projektů a poskytovat strategické poradenství, a to zejména v souvislosti s navrhovanými či již realizovanými investicemi.

Vedení skupiny Touzimsky Kapital:

Irena Valentová

Irena Valentová, managing partner, je absolventkou oboru Ekonomická statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze, Právnické fakulty Univerzity Karlovy a programu MBA na US Business School of Prague, Rochester Institute of Technology. Její profesní zkušenosti zahrnují kromě jiného dvanáct let práce v oboru private equity pro fondy skupiny Bancroft.

Jan Veverka

Jan Veverka, partner, je absolventem oboru Soudobé dějiny na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Před založením skupiny Touzimsky Kapital pracoval pro společnosti České dráhy a Citigroup.

Jan Pekař

Jan Pekař, partner, je absolventem oboru Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde nyní přednáší v rámci doktorského studia. Jeho pracovní zkušenosti zahrnují mimo jiné poradenství v oboru management consulting ve společnosti Deloitte.

Poradenství Více

Poradenské služby poskytované skupinou Touzimsky Kapital jsou založeny na kombinaci praktických zkušeností na straně klienta a odborných znalostí na straně našich interních i externích poradců. Mají-li být naše poradenské služby pro klienta užitečné, nabízíme klientovi (a od klienta očekáváme):

  • Jasné zadání
  • Realistická očekávání
  • Otevřenou komunikaci

Poradenské služby, které poskytuje skupina Touzimsky Kapital, se soustředí především na formulaci strategie odpovídající konkrétní situaci. Vyvážené užití interních znalostí a externích informací umožňuje přinášet strategické návrhy, které Vám pomohou přijmout lepší strategická rozhodnutí. Oblasti, ve kterých disponujeme odbornou kompetencí, zahrnují kromě strategických rozhodnutí také finanční řízení a efektivní public relations.

Investice Více

Investiční příležitosti posuzujeme jak samostatně, tak ve spolupráci s našimi klienty. Zvláště se zajímáme o podniky v České republice a na Slovensku s obratem od 100 do 1 000 mil. Kč ročně, s jasnou perspektivou dalšího růstu a schopným manažmentem. Nemáme výraznou preferenci, pokud jde o obor činnosti.

Skupina Touzimsky Kapital je připravena posoudit jakoukoli investiční příležitost, kterou se nám rozhodnete předložit. Přesto bychom se rádi při zvažování kapitálového vstupu soustředili na takové příležitosti, které se vyznačují alespoň jedním ze tří následujících rysů:

  • Rodinné či malé podniky (SME) poskytující tradiční hmotné produkty a služby domácnostem i podnikatelům. Změna charakteru podniku z rodinné firmy na podnik vlastněný a řízený finančním investorem může vést k významným změnám, přesto však věříme, že existují hodnoty, které přetrvávají dlouhou dobu, a jsme proto připraveni takové “rodinné dědictví” podpořit.
  • Podniky zabývající se nejrůznějšími aspekty médií a komunikace. Jsme přesvědčeni, že evoluční i revoluční změny v životě jsou založeny v zásadě na komunikaci mezi lidmi. Komunikační strategie a vytváření sítí vztahů jsou zároveň součástí našeho přístupu ke klientovi při poskytování poradenských služeb, a proto jsme si jisti, že umíme správně posoudit a řídit mediální a komunikační podniky.
  • Nové technologie a inovativní přístupy k různým stránkám podnikání. Život je “neustálá změna”, bez inovativních způsobů řízení a bez technologických průlomů by život musel zaniknout. Proto jsme připraveni posoudit investiční příležitosti, které se vyznačují inovativním přístupem k různým aspektům podnikání: od přístupu k zákazníkovi, přes marketing produktu po technologie, řízení nebo systémy IT, včetně internetových projektů.

Skupina Touzimsky Kapital je připravena být aktivním investorem v každém slova smyslu. Ve společnosti přebereme nejen vlastnický podíl, ale také podíl na řízení. Společně s původním nebo s novým manažerským týmem jsme připraveni podílet se na identifikaci, vyhodnocení a případně i zajištění financování všech příležitostí k dalšímu rozvoji získané společnosti.

Majetkové
účasti Více

Společnosti, ve kterých skupina Touzimsky Kapital disponuje podstatným či rozhodujícím vlivem, dosáhly v roce 2015 v souhrnu obratu přesahujícího 3,3 mld. Kč, přičemž vygenerovaly provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši téměř 290 mil. Kč. Očekávaný obrat pro rok 2016 činí 9,4 mld. Kč při EBITDA 390 mil. Kč. Firmy ve skupině zaměstnávají více než 950 odborníků.


Touzimsky Property

Majetkové účasti skupiny Touzimsky Kapital:

Bigboard Sykpicker Unigeo

Spolupracujeme Více

Česko-izraelská obchodní komora
Česko-izraelská obchodní komora

Mezinárodní obchodní komora Česká republika
Mezinárodní obchodní komora Česká republika

Kontakty Více

  • Touzimsky Kapital AG, Scheuchzerstrasse 17, 8006 Zürich, Switzerland
  • Touzimsky Kapital, s.r.o., Spálená 76/14, Praha 1 - Nové Město, 110 00